top of page

BURNOUT PREVENTIE!

Het zijn vaak de meest waardevolle werknemers die zwaar

onder druk komen te staan, maar voor het bedrijf onmisbaar

zijn. Ziet u als werkgever dit aankomen dan is preventief

optreden aan te raden. Er kan hier een cyclus van 10 sessies

van een uur worden afgesproken waarbij de gesprekken op het

bedrijf kunnen plaatsvinden. Dit vermindert het uitvalrisico en er

gaat zo min mogelijk kostbare tijd verloren.

De term counseling houdt in werken met personen en relaties. Kan gericht zijn op ontwikkeling, crisis ondersteuning, psychotherapeutische hulp, begeleiding of het oplossen van problemen. De taak van de counselor bestaat uit het scheppen van een mogelijkheid om wegen te onderzoeken, te ontdekken en te verduidelijken die leiden naar een meer bevredigend en zinvol leven.

Counseling veronderstelt een professionele relatie tussen een getrainde counselor en een cliënt. De relatie is meestal één-op-één, maar soms kunnen er meerdere personen bij betrokken zijn. Het is ontwikkeld vanuit de behoefte van mensen om meer begrip en duidelijkheid te krijgen over hun kijk op hun leven en om te leren hun doelen te bereiken door betekenisvolle, goed geïnformeerde keuzes en door het oplossen van problemen van emotionele of interpersoonlijke aard.

Counseling bestaat in principe uit een relatie, die wordt gekarakteriseerd door de toepassing van een of meer psychologische theorieën, en een aantal erkende communicatieve vaardigheden, aangevuld met ervaring, intuïtie en andere interpersoonlijke factoren, gericht op de individuele zorgen, problemen en wensen van de cliënt. Het is een vorm van dienstverlening die gezocht wordt door mensen, die uit hun normale doen zijn of zich ergens zorgen over maken en professionele hulp zoeken, die minder stigmatiserend is dan de traditionele vormen van medische of psychiatrische hulpverlening.

NB. (Preventieve) Burnoutbehandelingen worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Werkgevers of -nemers dienen hier zelf hun coach voor in te huren!

bottom of page