top of page

 

 

EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een door de zorgverzekeraar vergoede behandeling dient er sprake te zijn van een in de DSM opgenomen stoornis  en dient men vooraf verwezen te worden door een (huis-) arts, behalve wanneer het gaat om relatie- of werk gerelateerde problemen of wanneer er behoefte is aan een informatief consult!

DSM stoornis:

Een stoornis als bedoeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM), versie DSM-V. Een vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Basis GGZ. Voor behandeling in de Basis GGZ dient een stoornis aanwezig te zijn.

De overheid heeft  de vergoede behandelingen ondergebracht in een zorgprestatie model. Dat betekent dat er per sessie met de verzekeraar afgerekend wordt. 

 

Wachtlijst:

De intake/kennismaking vindt op dit moment binnen vier weken plaats. De behandeling start gemiddeld vier weken daarna, ongeacht waar iemand verzekerd is. Dit geldt voor elke diagnosegroep. Duurt dit voor u te lang dan kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling (bijgewerkt per 1-01-2023 en wordt bij veranderingen in de wachttijden weer opnieuw aangepast).

 

Behandelvormen:

Deze zijn afhankelijk van de stoornis en zijn beloop en kan bestaan uit diverse therapievormen, zoals:- Cognitieve Gedragstherapie- Hypnotherapie- Inzichtelijke gesprekken- EMDR- Psycho-educatie- etc.

Kwaliteitsstatuut GGZ Power Trail:

Is verkrijgbaar in de praktijk of wordt u op verzoek toegezonden c.q. gemaild.

AVG / privacy-wetgeving:

Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel in het kader van behandeling en begeleiding gebruikt. De uitgebreide pivacy policy is op te vragen bij Power Trail (via de contact)info.

Klachtenregeling:

De behandelaar is gehouden aan de beroepscode van het NIP. Eventuele klachten m.b.t. de inhoud van de behandeling of de bejegening door uw behandelaar kunt u het beste direct met uw behandelaar bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt kunt u zich wenden tot het College van Toezicht van het NIP of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Wilt u zich aanmelden voor behandeling ga dan naar contact of de Home-pagina.

bottom of page